Jamy - zakazy

Submitted by zb on Tue, 06/18/2013 - 21:10

Jamy i nijamy

U podstawy ośmio-członkowej ścieżki znajdują się jamy i nijamy. Jama to wybieranie praktykowania powściągliwości moralnej w zewnętrznych interakcjach, a nijama jest przestrzeganiem codziennych praktyk pomyślanych dla oczyszczania wewnętrznego związku z Jaźnią. JAMY Ahimsa (nie-krzywdzenie). Współczucie, cierpliwość, miłość wobec innych, miłość wobec siebie, wartościowość i zrozumienie. Satja (prawdziwość). Szczerość, przebaczanie, nie osądzanie, posiadanie uczuć, miłujące komunikowanie, uwalnianie masek. Asteja (nie kradzenie). Prawe używanie rzeczy, uwalnianie zazdrości, kultywowanie poczucia samo-wystarczalności i całkowitości. Brahmaczarja (kontrolowanie zmysłów). Kanalizowanie emocji, umiarkowanie. Aparigraha (nie-zaborczość). Zaspakajanie potrzeb, a nie żądz.