Nijamy - nakazy

Submitted by zb on Tue, 06/18/2013 - 21:17

NIJAMY

Szaucza (czystość). Równość umysłu, myśli, mowy. Czystość ciała.

Santosza (zadowolenie). Wdzięczność, akceptacja, spokój w obliczu tak sukcesu jak i porażki.

Tapas (oczyszczenie, zapał). Determinacja, wola praktykowania.

Swadhjaja (studiowanie). Refleksja, medytacja, poszerzanie wiedzy.

Iśwara pranidhana (oddanie się, poddanie się). Wiara, oddanie.