Człowiek Świata

Submitted by zb on Tue, 06/25/2013 - 20:23
Treść nagłówka

Kilka słów o globalnym wymiarze działalności Yogi Bhadżana

MAHAN TANTRIK

W roku 1971, Yogi Bhadżan został Mistrzem Jogi Białej Tantry (Mahan Tantrikiem). W dowolnym czasie może być tylko jeden żyjący Mahan Tantrik. Za swego życia, tym Maha Tantrikiem był Sant Hazara Singh. Gdy Yogi Bhadżan uczył się u Sant Hazara Singh’a, był tam jeszcze jeden inny uczeń imieniem Lama Lilan Po. Gdy Santdżi odszedł, władza Mahan Tantrika została przekazana Lamie Lilan Po. W roku 1971, gdy zmarł Lama Lilan Po, szata autorytetu została przekazana Yogi Bhadżanowi, obdarzając go mocą i odpowiedzialnością Mahan Tantrika.

Mahan Tantrik wspiera Jogę Białej Tantry. Podczas medytacji Jogi Białej Tantry, z uczestników uwalnia się dużo podświadomych negatywności. By uwalniać tę negatywność bez powodowania jej projekcji na partnera, Mahan Tantrik filtruje tę negatywność przez swą własną aurę.

 

SIRI SINGH SAHIB

Każdy aspekt jego życia przygotował go do tej wielorakiej roli, jaką miał odegrać na Zachodzie, jako nauczyciel duchowy, organizator i administrator rozległej sieci społeczności i przedsięwzięć gospodarczych na całym świecie, a na koniec jako Naczelny Religijny i Administracyjny Zwierzchnik Dharmy Sikhów na Zachodzie. W roku 1970 Yogi Bhadżan został pierwszym Siri Singh Sahib’em, i otrzymał pełnomocnictwo do utworzenia Ministerstwa Dharmy Sikhów na Półkuli Zachodniej. Jego bezprecedensowe natchnione przywództwo ustanowiło standard znakomitości, i zrodziło Dharmę, której korzenie wrosły głęboko w społeczności, w których służy.

 

CZŁOWIEK POKOJU

Gdy Yogi Bhadżan pracował pilnie nad rozprzestrzenieniem wiedzy i praktyki Kundalini Jogi na Półkuli Zachodniej i dalej, zyskał szerokie uznanie jako światowy przywódca oraz wojownik sprawy światowego pokoju i uzdrowienia. Był aktywnie związany z dialogiem pomiędzy religiami. W czerwcu 1985 roku ustanowił pierwszy Międzynarodowy Dzień Modlitw o Pokój. To coroczne wydarzenie stało się dniem zjednoczonych modlitw o pokój światowy i uczestniczą w nim liczne prominentne uznane osobistości ze świata religii, polityki i humanizmu.

 

Yogi Bhadżan był w stanie czerpać z mądrości udzielonej mu przez licznych nauczycieli w jego życiu, oraz z wypróbowanych i sprawdzonych tradycji kulturowych starożytnego, szlachetnego społeczeństwa. Spożytkował swój trening w naukach jogicznych oraz swą wiedzę prostych praktyk żywieniowych, zaczerpniętych z kultury, która nadal pozostawała w związku ze swoją własną medycyną ludową. Łącząc to wszystko ze swą wrodzoną mądrością i oświeceniem uzyskanym poprzez służbę Domowi Guru Ram Das, człowiek znany jako Harbhadżan Sing, ukształtowany przez Guru na zwiastuna Prawdy, został wysłany na misję służenia, przewodzenia i kształtowania społeczności jednostek, których przeznaczeniem było ewoluować w przywódców i nauczycieli dla Wieku Wodnika.