Guru Ram Das

Submitted by zb on Tue, 06/25/2013 - 20:15
Treść nagłówka

Szczególny związek Yogi Bhadżana z Guru Ram Das - czwartym guru Sikhów

GURU RAM DAS

Jednym z najważniejszych doświadczeń w życiu Harbhadżan Singh’a było rozpoznanie swego najważniejszego osobistego Guru, Guru Ram Das. Był to punkt zwrotny, który miał naznaczyć całą jego przyszłość i jego przeznaczenie. Jako funkcjonariusz rządowy był kierowany do różnych dystryktów w całych Indiach, i w roku 1960 został oddelegowany do dystryktu otaczającego miasto Amritsar.

Podczas całego tego pobytu, z determinacją wykorzystywał tę sposobność do mycia marmurowych podłóg Harimander Sahib, Złotej Świątyni. Jako Sikh, uznawał szczególne znaczenie Złotej Świątyni i świętego miasta Amritsar. Lecz ponadto i poza tym, jego osobiste duchowe dążenia przekonały go, iż jedynie poprzez pokorę i pełnienie pokornej niesamolubnej służby znajdzie to spełnienie, którego poszukiwał. Spędził wiele lat jako uczeń u nauczycieli duchowych i religijnych. Spędził także wiele lat pełniąc rolę nauczyciela i zyskał siddhi (moce) doskonale spełnionego jogina. A jednak wiedział, że potrzebuje w swym życiu nauczyciela przewodnika oraz Guru, do którego mógłby należeć poza osobistymi, indywidualnymi więzami z jakąś ziemską istotą. Tęsknił za tym ostatecznym dotknięciem nieskończonej miłości i zrozumienia, które sprawiłoby, iż wszystkie kawałki układanki jego życia dopasowałyby się. Tak więc każdego dnia przez cztery i pół roku, funkcjonariusz rządowy Harbhadżan Singh szedł i mył podłogi Harimander Sahib, Złotej Świątyni.

 

Sprzątając podłogi Domu jego ukochanego Guru, doszedł w końcu do tego, iż zdał sobie sprawę że jest naprawdę błogosławionym synem Domu Guru Ram Das. Zawsze potem mówił, iż jest tym, czym jest, gdyż mył podłogi Złotej Świątyni, a nie z powodu żadnego ze swych tytułów czy stopni.

O swoim związku z Guru Ram Das Yogi Bhadżan powiedział kiedyś:
W wieku 7 lat zostałem wysłany do mojego nauczyciela. W wieku 16 i poł roku osiągnąłem to, po co tam poszedłem. Moim przewodnikiem, moim guru, moim dobrem zawsze jest  Guru Ram Das. Zawsze było mi przepowiadane, raz za razem, że udam się do odległego kraju i będę nauczał duchowości i doświadczenia tych ludzi, których przeznaczeniem jest być wielką nadzieją jutra. Zwykłem naśmiewać się z tego, kto na Zachodzie by się poświęcił?! Ale okoliczności uczyniły to jasnym, by przybyć tu i zawołać: kto należy do Boga, ten przyjdzie. Jest naturalnym procesem, że na drzewie pojawia się wiele kwiatów, pojawia się troche owoców, a niektóre z nich dojrzewają. 

Guru Ram Das. Pan Cudów prowadził mnie jak dotąd, odpukać, bardzo dobrze. Moja historia jest prosta, to tylko być pokornym, służyć, podnosić, być dobrym, wspólczującym i troskliwym. Żadnego reagowania. Poprzez moje doświadczenie można zrozumieć drogę nauczyciela. Kiedy znasz swoje Przyżeczenie, to jesteś nauczycielem, a twój nauczyciel jest nad tobą. Nauczanie staje się twoją misją.  Guru Ram Das staje się twoją istotą. Bóg staje się twoim światłem. Daj pierwszeństwo swojemu "nauczycielstwu." Będziesz mieć bogactwo, zdrowie i szczęśliwość.