Joga Kundalini

Bhai Himat Ji, Susan Mattson i ja.

Joga Kundalini jest jedną z dwudziestu dwóch głównych szkół jogi, wyjątkową starożytną technologią dla ludzi żyjących w dwudziestym pierwszym wieku, mających rodziny i prowadzących gospodarstwa domowe, stawiających czoła licznym wyzwaniom i problemom.. Podana niżej struktura ośmiu członków (części) jogi pochodzi od legendarnego Patańdżalego.

Jamy i Nijamy

U podstawy ośmio-członkowej ścieżki znajdują się jamy i nijamy. Jama to wybieranie praktykowania powściągliwości moralnej w zewnętrznych interakcjach, a nijama jest przestrzeganiem codziennych praktyk pomyślanych dla oczyszczania wewnętrznego związku z Jaźnią. JAMY Ahimsa (nie-krzywdzenie). Współczucie, cierpliwość, miłość wobec innych, miłość wobec siebie, wartościowość i zrozumienie. Satja (prawdziwość). Szczerość, przebaczanie, nie osądzanie, posiadanie uczuć, miłujące komunikowanie, uwalnianie masek. Asteja (nie kradzenie). Prawe używanie rzeczy, uwalnianie zazdrości, kultywowanie poczucia samo-wystarczalności i całkowitości. Brahmaczarja (kontrolowanie zmysłów). Kanalizowanie emocji, umiarkowanie. Aparigraha (nie-zaborczość). Zaspakajanie potrzeb, a nie żądz.

Nijamy

Szaucza (czystość). Równość umysłu, myśli, mowy. Czystość ciała.
Santosza (zadowolenie). Wdzięczność, akceptacja, spokój w obliczu tak sukcesu jak i porażki.
Tapas (oczyszczenie, zapał). Determinacja, wola praktykowania.
Swadhjaja (studiowanie). Refleksja, medytacja, poszerzanie wiedzy.
Iśwara pranidhana (oddanie się, poddanie się). Wiara, oddanie.

Asany

Są osiemdziesiąt cztery pozycje jogi, ale wszyscy ludzie, czy z Zachodu czy z Wschodu, już je wykonywali w łonie matki. A więc tak czy inaczej już jesteście joginami. -YOGI BHADŻAN

Podstawowe Pozycje Siedzące Gdy jakieś ćwiczenie w kriji Jogi Kundalini wymaga siedzenia w pozycji medytacyjnej lub skrzyżnej, dowolna z pozycji siedzących podanych tutaj będzie właściwa, o ile nie zostało dane przez Yogi Bhadżana wprost jakieś inne zalecenie. Głównym wymogiem jest tu, aby kręgosłup był prosty a pozycja zrównoważona, przy jednoczesnym zastosowaniu Zamknięcia Szyi. Gdy siedzi się dla medytowania, ważne jest, by czuć się zrównoważonym i stabilnym. Gdy ktoś przechyla się na jedną stronę lub ma silny ból w kolanach lub kostkach, wtedy nie może medytować. Jeśli wejdzie się w medytację w pozycji niezrównoważonej, wtedy istnieje ryzyko błędnego skierowania energii i krążenia krwi pobudzonego przez kriję. Pamiętajmy, że wszystkie części ciała są wzajemnie połączone i oddziałują na siebie nawzajem. Wasza pozycja powinna zawsze być przez was odczuwana jako dobrze wyważona i wygodna. Powinna odzwierciedlać harmonię. Wybór Nawierzchni do Siedzenia Nawierzchnia do medytowania powinna być wybrana z dbałością o kręgosłup i elektromagnetyczne zintegrowanie układu nerwowego. Nawierzchnia ta nie może być ani zbyt zimna ani zbyt twarda. Oto dlaczego większość osób praktykujących jogę siedzi na skórze owczej lub na macie. Gruba podkładka lub duża poduszka nie będzie dość dobra, gdyż nie zapewni wystarczającego podparcia dla ustabilizowania kręgosłupa. Skóra owcza jest w sam raz gruba. Zapewnia ona izolację elektromagnetyczną od podłoża, by podczas medytowania zapobiegać odczuciu zmęczenia lub wydrenowania z energii. Kolejne najlepsze materiały do siedzenia to wełna, bawełna i jedwab. Najgorszą nawierzchnią do siedzenia jest beton lub kamień. W każdej z tych pozycji siedzących, niektóre osoby mogą mieć zbyt sztywny dół pleców, lub odczuwać ból w kolanach, nogach czy kostkach. Siedzenie na sztywnej poduszce unoszącej pośladki na 15-20 cm, może pomóc plecom i usunąć nacisk z kolan.

Asana (Pozycja) w Kundalini Jodze Każda asana, albo pozycja w kriji jest pewnym ćwiczeniem, medytacją, połączeniem z przepływem energii, oraz instrumentem do samo-diagnozy osoby praktykującej Kundalini Jogę.

Jako ćwiczenie, pozycja używana jest do wyodrębnienia określonych mięśni, dla wywarcia nacisku na określone punkty lub obszary, które uruchamiają odruchy wzmacniające funkcjonowanie gruczołów i organów wewnętrznych, oraz przekierowują, przemywają lub zwiększają krążenie krwi.

Jako medytacja, pozycja wytwarza pewne specjalne połączenie i podstawę pomiędzy ciałem i umysłem. W miarę jak używana dana technika medytacji zaczyna uwalniać emocjonalne kamuflaże i blokady, wtedy każda pozycja pobudza pewien obszar w ciele. Częstotliwość myśli naszego umysłu oraz ton emocjonalny naszego doznania są intymnie związane z daną pozycją.

Jako połączenie ze strumieniem energii, pozycja otwiera ścieżki energetyczne pomiędzy punktami meridianów. Nawet dziecko w łonie matki porusza się i przechodzi przez 84 pozycje. Jeśli dziecko pominie jedną z tych pozycji oznacza to, że dana ścieżka energetyczna nie rozwinęła się, i trzeba będzie ją skompensować później. Oto dlaczego niektóre pozycje okazują się wywierać na was nieoczekiwanie potężny wpływ i zapoczątkowują wielkie zmiany.

Jako narzędzie do samo-diagnozy, określone pozycje mogą dać wam sygnały w postaci przyjemności lub dyskomfortu i bólu, które wskazują na stan muskulatury, gruczołów lub emocji.

Kąty i Trójkąty

Joga Kundalini jest nauką o kątach i trójkątach. Każdy kąt utworzony ciałem ma odpowiadający mu efekt energetyczny. Przykładowo, uniesienie nóg do kąta 30 stopni oddziałuje na punkt pępka. Uniesienie ramion do kąta 60 stopni oddziałuje na serce i płuca. Z jogicznego punktu widzenia, ciało stanowi całość, energetyczną, wibrującą, kreatywną odrębność – siedem czakr, trzy guny, pięć tattva, dziesięć ciał – ogromny kompleks energii na wielu różnych poziomach. Pewne działania wspomagają przepływ energii, i dają nam siłę potrzebną do doświadczania samych siebie i cieszenia się światem. W Kundalini Jodze zdajemy sobie sprawę z równowagi geometrii ciała, oraz z tego jak oddziałuje ona na przepływ energii, ruch i emocje. Jest 18 głównych grup mięśni, które są tu angażowane. Możecie wyczuwać równowagę ciała poprzez prześledzenie licznych trójkątów utworzonych pomiędzy kluczowymi punktami. Przykładowo, trójkąt uformowany pomiędzy Punktem Pępka a biodrami. Jeśli jest on odchylony nawet o najmniejszy odcinek, stworzy to problemy z energią. Możecie nie być w stanie wyrażać siebie z wystarczającą energią. Przez praktykowanie różnorodnych kriji Kundalini Jogi, wyrównacie trójkąty na całym ciele i nadacie całej waszej strukturze nową witalność.